Рішення виїзної наради

Рішення виїзної наради з метою обговорення причин та наслідків масового всихання соснових насаджень на Поліссі та необхідності здійснення в них санітарно-оздоровчих заходів

Зміни кліматичних умов та аномально високі температури вегетаційного періоду останніх років, антропогенне навантаження, різке коливання ґрунтових вод та інші біотичні та абіотичні чинники призвели до суттєвого ослаблення насаджень на значній території України. В окремих регіонах країни, у тому числі у Рівненській області, склався комплекс негативних природно-кліматичних факторів, які призводять до відмирання соснових насаджень на великих площах. Значна частина соснових насаджень практично втратила біологічну стійкість або перебуває на різних стадіях ослаблення і розладу, що різко підвищує потенційний ризик масового розмноження шкідників і хвороб та деградації лісів.

Тільки у Рівненській області внаслідок сукупної дії комплексу стовбурових шкідників, осередки яких перевищили вже 16 тис. га., спостерігається загибель практично 100% пошкоджених сосен. Попередній прогноз державних спеціалізованих лісозахисних підприємств та численні наукові дані свідчать про те, що всихання соснових насаджень на території Рівненської області є часткою патологічних процесів всеукраїнського і європейського масштабу та носить глобальний характер.

Виходячи із міжнародного досвіду впровадження системи заходів профілактики, локалізації та оздоровлення лісових насаджень, а також методологічних розробок Поліського філіалу Українського науково-дослідного інституту лісового господарства та агролісомеліорації, встановлено, що єдиним по суті, безальтернативним методом попередження масового поширення агресивних видів шкідників і хвороб на цьому етапі є проведення санітарних рубань, спрямованих на оперативне видалення всіх осередків ураження та подальше відновлення зрубів більш стійкими деревостанами.

На відміну від інших європейських країн, ліси яких також уражені небезпечними шкідниками, низка норм законодавчих та правових актів України не дає можливості працівникам лісового господарства оперативно здійснювати заходи контролю та локалізації осередків масового розмноження шкідливих лісових комах і хвороб навіть у експлуатаційних лісах, що приведе до безповоротної втрати лісових ресурсів на великих площах, екологічної катастрофи на Поліссі.

Учасники наради, у тому числі представники зацікавлених центральних органів виконавчої влади, місцевих органів самоврядування, науковці, представники громадянського суспільства, загалом 120 чоловік, за результатами обговорення вирішили:

  1. Прирівняти ситуацію із всиханням сосни до надзвичайної ситуації, що вимагає негайних заходів боротьби.
  2. Ініціювати створення робочої групи під керівництвом спеціалістів Державного агентства лісових ресурсів України за участю наукових спеціалістів лісової галузі, Мінприроди, представників обласних управлінь лісового і мисливського господарства, представників ОДА, «Укрдержліспроекту» та лісозахисних підприємств, громадських екологічних організацій для удосконалення галузевих нормативних актів та методичних рекомендацій для попередження деградації і масового всихання лісових насаджень
  3. Посилити співпрацю лісогосподарських підприємств із спеціалістами державних спеціалізованих лісозахисних підприємств та наукових установ щодо розробки заходів для своєчасного виявлення та локалізації осередків шкідників і хвороб , правильного ведення господарства в сосняках з врахуванням загроз і ризиків в умовах сучасної лісопатологічної ситуації. Розробити спеціальний комплекс заходів боротьби з деревоїдними комахами у природоохоронних та рекреаційних лісах та методику превентивних дій, направлених на попередження масового всихання сосни, з врахуванням досвіду закордонних колег.
  4. Лісогосподарським підприємствам забезпечити сприяння в проведенні діагностики, моніторингу та лісопатологічних обстежень за допомогою спеціалістів лісозахисних підприємств та науково-дослідних установ для визначення причин, що спричиняють всихання насаджень та до 30.09.2017 провести інвентаризацію всихаючих та уражених насаджень.
  5.  Робочій групі до 31.10.2017 підготувати пропозиції щодо внесення змін до нормативних актів щодо підвищення стійкості та проведення заходів із захисту лісу у деградованих та всихаючи лісових насадженнях.
  6.  Лісогосподарським підприємствам при проектуванні заходів з лісовідновлення передбачити збільшення частки корінних листяних та деревно-чагарникових порід відповідно до типів лісорослинних умов з метою подальшого формування складних змішаних лісових насаджень стійких до патогенних процесів.
  7.  Ініціювати звернення обласних рад до Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України щодо внесення змін до Закону України «Про тваринний світ» та Санітарних правил в лісах України з метою однозначного визначення норм і вимог щодо попередження масового всихання та деградації соснових насаджень в Україні.
  8. Підтримати ініціативу Міністерства лісового господарства Республіки Білорусь щодо привернення уваги європейського співтовариства до транскордонної проблеми всихання соснових насаджень та необхідності кардинальних кроків у цій сфері.
  9. Опрацювати питання посилення транскордонного співробітництва, при необхідності, проведення спільних заходів та можливої реалізації транскордонного проекту, направленого на запобігання всиханню соснових насаджень, зниження можливих втрат від загибелі лісів із залученням міжнародної технічної допомоги.
  10. Клопотати перед Міністерством екології та природних ресурсів України щодо сприяння залученню міжнародної технічної допомоги з питань адаптації до зміни клімату, збереження біологічного різноманіття, та розробку на науковій основі пропозицій щодо адаптації соснових насаджень до несприятливих факторів навколишнього середовища в умовах зміни клімату.

ДП «Сарненський лісгосп»                         03.08.2017

Джерело