Вдосконалення служби захисту лісів України

Щорічно ліси, так само як і все живе на планеті, відчувають на собі кліматичні зміни, збільшення техногенного забруднення атмосфери та грунту. Все це призводить до погіршення лісівничо-екологічних умов розвитку рослинного покриву, що не може не впливати на збереження і вирощування лісових насаджень. В таких умовах зростає захворюваність лісових насаджень та пошкодження їх шкідниками.

Для запобігання враження лісів хворобами і шкідниками в Україні діє спеціалізована служба Держкомлісгоспу „Укрлісозахист”. Вона забезпечує контроль та прогноз санітарного стану лісів, а також проводить роботи із захисту лісових насаджень.

З метою підвищення ефективності роботи лісозахисної служби та покращення лісопатологічного стану лісів 19 січня 2006 року Держкомлісгоспом України видано наказ про удосконалення служби лісозахисту.

Таке рішення прийнято на виконання завдань поставлених на розширеній виїзній колегії Держкомлісгоспу України, яка проходила 25 жовтня 2005 року на базі Львівського обласного управління лісового господарства за участю Національної Академії наук України, Національного лісотехнічного університету, Мінприроди, Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької облдержадміністрацій та громадських організацій. При розгляді стану ялинників Карпатського регіону та особливостей ведення в них господарської діяльності відзначено інтенсивне всихання цих насаджень, особливо похідних ялинників, та підкреслена необхідність термінового здійснення комплексу заходів, направлених на їх оздоровлення та поліпшення якісного складу, поновлення захисних властивостей та підвищення продуктивності.

У зв’язку з цим, та з метою здійснення належного обстеження насаджень, своєчасної організації лісозахисних робіт, прогнозування розвитку шкідників і хвороб лісу в лісах Карпатського регіону колегією було підкреслено необхідність проведення реорганізації служби лісозахисту.
Вдосконалення служби лісозахисту передбачає поділ державного спеціалізованого лісозахисного центру „Львівлісозахист” на державні спеціалізовані лісозахисні підприємства „Івано-Франківськлісозахист”, „Львівлісозахист” та „Рівнелісозахист”. В системі Держкомлісгоспу діятимуть зональні державні спеціалізовані лісозахисні об’єднання: „Західлісозахист”, „Центрлісозахист”, „Східлісозахист”. Головне завдання новостворених об’єднань та підприємств полягає в організації лісопатологічного моніторингу лісів та прийнятті ефективних стратегічних і тактичних рішень про доцільність лісозахисних заходів для забезпечення покращення санітарного стану та підвищення стійкості лісів.

Діяльність лісозахисних об’єднань забезпечить ефективний контроль лісопатологічної ситуації та боротьбу з шкідниками й хворобами на площі 10,7 млн. га лісів.

24.01.2006 | 10:27 | Прес-служба Держкомлісгоспу України

Джерело