Боротьба зі шкідниками в німецьких лісах

В основі – моніторинг та прогнозування.

Департамент захисту лісу Міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, лісові управління федеральних земель (Forstamt) здійснюють постійний моніторинг лісових територій, який включає в себе всі форми систематичної реєстрації процесів, пов’язаних зі шкідливими організмами в лісі. Завдяки цьому, у лісівників є можливість на основі порівняльного методу робити висновки щодо стану зараження певної ділянки лісу шкідниками. Моніторинг і прогнозування розвитку шкідників і очікуваного збитку часто плавно поєднуються один з одним.

Важливість моніторингу

Крім рекомендацій з охорони здоров’я лісів, а також зоологічних і лісопатологічних досліджень, моніторинг і прогнозування щодо шкідників є основним напрямком роботи як Департаменту захисту лісу, так і відповідних управлінь федеральних земель Німеччини. Там вважають прогнозування одним із центральних завдань по захисту лісу, що є основою для ефективної боротьби зі шкідниками. Воно дає можливість зробити висновок, коли, де і з якою інтенсивністю слід очікувати появи шкідливих організмів і які потенційні небезпеки існують для відповідних дерев, зокрема, всихання чи інша втрата життєздатності. Крім того, можна оцінити вплив осередків шкідників на здоров’я людей, які працюють або відпочивають на уражених ділянках лісу.

Окрім того, часовий і просторовий зв’язок отриманих даних, інформація з лісоуправління і картування ділянок є основою для професійного наукового аналізу, інтерпретації та оцінки результатів. Це важливо для точної оцінки ризику як основи для прийняття рішень у лісогосподарській практиці і відповідає вимогам німецького законодавства стосовно комплексної боротьби зі шкідниками. У свою чергу, постійний моніторинг дає можливість фахівцям краще оцінити необхідність і відповідність профілактичних і лікувальних контрзаходів, надати рекомендації для прийняття рішень органами лісоуправління федеральних земель щодо лісівництва та контролю лісогосподарських операцій.

Крім того, за допомогою поглибленого моніторингу шкідливих організмів оптимізуються заходи по боротьбі зі шкідниками, наприклад, шляхом визначення правильного часу обробки при використанні пестицидів. Що стосується досліджень, то вченим доступні важливі дані для виведення і перевірки робочих гіпотез для кращого розуміння складних взаємозв’язків у лісових екосистемах.

Слід зазначити, що обо­в’яз­ковість моніторингу лісових шкідників у німецьких лісах передбачають положення федерального Закону про захист рослин від 1987 року. Крім того, федеральні землі зобов’язані підтримувати лісовласників ефективними порадами щодо захисту рослин. Також завдання в галузі моніторингу та прогнозування визначають і численні директиви, постанови і виконавчі рішення ЄС.

Звіти і рекомендації

Вимоги до просторових і часових вимірювань, а також до інтервалів моніторингу можуть встановлюватися і змінюватися в залежності від стану лісів у тій чи іншій федеральній землі. Разом з тим, звіти Forstamt про шкідливі організми, облік деревини, використаної через абіотичні або біотичні пошкодження, і відповідні системи вимірювання для найбільш важливих шкідливих організмів повинні бути постійними. Особливе значення має постійний моніторинг ялинових короїдів-типографів упродовж вегетаційного періоду. Моніторинг і прогноз по деяких видах шкідників, наприклад, непарного шовкопряда, відбувається в два етапи – пізньої осені і взимку.

Щорічні звіти Forstamt про шкідливі організми надають інформацію про поточну ситуацію із захистом лісів і таким чином являють собою важливий інструмент для розробки постійних рекомендацій лісовласникам з охорони здоров’я лісу, мінімізуючи їхні можливі збитки від спалаху шкідників.

Дані, зібрані працівниками лісогосподарських підприємств, коли деревина використовувалася незаплановано (так зване «випадкове використання»), через абіотичні (шторм, сніг, лід, посуха) або біотичні пошкодження (комахи, грибки), надають важливу інформацію про наслідки руйнівних подій. Наприклад, часте «випадкове використання» через шторми або снігопади в ялинових лісах значно збільшує ризик появи короїдів через високу доступність місця для розмноження. Регулярні огляди ялинових насаджень на наявність симптомів зараження жуками-короїдами є важливими для своєчасного виявлення ураженої деревини і здійснення заходів із запобігання подальшому пошкодженню дерев, зокрема, шляхом оперативного видалення її з лісу.

Картування, інвентаризація та погода

Просторова протяжність і чисельність популяції шкідників реєструються за допомогою картування її щільності. Це здійснюється, з одного боку, для визначення зони моніторингу і, з іншого боку, для документування стану відповідних дерев з точки зору оцінки подальшого збитку лісовласника. У разі виникнення особливо невідкладних питань працівниками Forstamt проводяться термінові цільові інвентаризації.

Оскільки погода часто має вирішальне значення для уразливості дерев, з одного боку, і умов розвитку шкідливих організмів, з іншого, вимірювання цих даних разом із прогнозом погоди має суттєве значення для оцінки збитку. Дані про погоду також надають важливу інформацію про час вилуплення і роїння комах або про подальший їх розвиток. Завданням експертів із захисту лісу залишається оцінити цю інформацію в цілому і «перевести» її в рекомендації для лісовласників і лісових підприємств.

Шкідники та інвазивні чужорідні види

У зв’язку з посиленням глобалізації, очікуваною зміною клімату, німецькі лісові служби заявляють про зростання ризику імміграції до місцевих лісів чужорідних і теплолюбних шкідників та патогенів. Слід зазначити, що сьогодні в ЄС значно розширилися зобов’язання до країн-членів щодо моніторингу потенційно інвазивних чужорідних шкідливих організмів та прийняття відповідних карантинних заходів.

Мета полягає в тому, щоб за рахунок поліпшення інформаційної бази мати можливість превентивно реагувати на ці процеси і мінімізувати зростаючі екологічні та економічні ризики для місцевих рослин і рослинних продуктів. Сьогодні для німецьких лісовласників результати моніторингу та прогноз щодо шкідливих організмів доступні кількома способами. З одного боку, це річний звіт про ситуацію із захистом лісів, інформаційні бюлетені разом із рекомендаціями до дії, які можна знайти на офіційних сайтах лісових служб федеральних земель. У разі гострої небезпеки, попереджувальна інформація доводиться працівниками Forstamt безпосередньо зацікавленим особам та розміщується на уражених лісових ділянках у вигляді інформації чи попереджувальних написів (знаків).

Слід зазначити, що сьогодні лісові служби Німеччини активно працюють над цифровізацією даних моніторингу, отриманих до 2017 року, вдосконалюють наявні процедури, адаптуючи їх до мінливих умов лісокористування. Там вважають, що хоча у зв’язку з очікуваною зміною клімату, зростаючим ризиком інтродукції та імміграції чужорідних інвазивних шкідливих організмів витрати на моніторинг та прогнозування будуть зростати, однак це є об’єктивною необхідністю. Знан­ня поточного та прогнозованого розвитку шкідливих організмів є ключовою компетенцією для всіх служб, задіяних у лісовій галузі, і важливою основою для збереження її нинішнього стану лісових ресурсів.

Олександр КОЗКА,
Газета “Природа і суспільство”